วัดจินไดจิ (Jindaiji Temple) เที่ยวโตเกียว 1 วัน

Travel
Language Switcher

วัดจินไดจิ (Jindaiji Temple)

 

วัดจินไดจิตั้งอยู่ในเขตโชฟุ จังหวัดโตเกียว
วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่สุดรองจากวัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) ที่อาซากุสะ (Asakusa)ในโตเกียว ภายในมีรูปปั้นพระพุทธที่เก่าแก่สุดในฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่น ชื่อ ชาเคียะมุนิ (Shakyamuni) ซึ่งได้รับการบันทึกเป็นสมบัติของประเทศในปี พ.ศ. 2560

เรานั่งรถบัสจากสถานีโชฟุ Chofu (สายเคโอ Keio) (โดยสถานีโชฟุห่างจากสถานีชินจุกุประมาณ 20 นาที โดยรถไฟด่วนพิเศษ limited express)
ภายในวัดนี้ ราได้เห็นความเป็นธรรมชาติและความเก่าแก่ที่ลงตัวซึ่งไม่ค่อยได้เห็นในโตเกียว

ภายในวัดค่อนข้างกว้างและมีจุดชมหลายจุด ถ้าเพียงจะชมจุดฮอนโด Hondo (Main hall) เบอร์ ③本堂 ในแผนที่ และ ชาคะโด Shakado เบอร์ ⑤釈迦堂 ในแผนที่ จะใช้เวลาประมาณ 30 ก็เพียงพอ แต่เราขอแนะนำให้เดินรอบๆภายในบริเวณวัดด้วย เช่น เดินชมน้ำพุ กินโซบะ ของหวาน และสวนพฤกษศาสตร์จินได (Jindai Botanical Garden) โดยเดินออกทางประตูทิศเหนือ 北門 (ทางเหนือของแผนที่)

เมื่อเดินเข้าวัดจากจะพบกับร้านโซบะ และร้านค้าต่างๆ ซึ่งให้บรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นสมัยก่อนได้อย่างดี

บรรยากาศของธรรมชาติ ต้นไม้และแอ่งน้ำสวยงามเหมาะกับการพักผ่อนอย่างดี

ถัดจากโถงหลัก ฮอนโด Hondo จะเป็นโถงกันซันไดชิ Gansandaishi เบอร์ ④元三大師堂 ในแผนที่ ซึ่งมีรูปปั้น จิเออิไดชิ หรือ กันซันไดชิ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป

บริเวณใกล้ จะเป็นรูปปั้นพระพุทธชาคะมุนิ หรือ ฮะคุโฮะ (Shakyamuni Buddha 釈迦如来像 หรือ Hakuhobutsu 白鳳仏) ซึ่งเป็นสมบัติของแถบญี่ปุ่นตะวันตก ที่แสดงถึงความงามและคุณค่าของรูปปั้นที่ได้ถูกสร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่ 7-8 ได้อย่างดี

เนื่องจากคนญี่ปุ่นมีมารยาทเรื่องการไม่ถ่ายรูปพุทธเจ้า รูปปั้นภายในโถงวัด เราจึงไม่ได้ถ่ายรูปมา

หลังจากเที่ยวชมภายในบริเวณวัดเสร็จ เราก้อมาทานอาหารกลางวันที่ร้านโซบะ

ที่นั่งภายในร้านสามารถชมวิวต้นไม้และน้ำภายนอกได้ ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายไปกับธรรมชาติพร้อมการทานอาหารได้

ข้างๆร้านโซบะ มีร้านขายดังโกะ (โมจิญี่ปุ่น) เรากินมิตาราชิดังโกะ (Mitarashi dango) เป็นโมจิ 3 ก้อนเสียบไม้ย่างเตาถ่านและจิ้มซอสแบบญี่ปุ่น

หลังจากทานอาหารและของหวานเสร็จ เราไปเดินเล่นต่อที่สวนพฤกษศาสตร์จินได (Jindai Botanical Garden) ที่อยู่ทางออกทางเหนือในแผนที่

สวนพฤกษศาสตร์จินได (Jindai Botanical Garden)

สวนพฤกษศาสตร์จินไดเดินออกจากทางออกทิศเหนือของวัดจินไดจิประมาณ 5 นาที (Jindaiji Gate ในแผนที่)                บัตรเข้าชมมราคาผู้ใหญ่ 500 เยน และ ราคาเด็ก (ระดับประถมขึ้นไป) 20 เยน